Vioollessen | Privé en groep

Tarieven

De Zwolse Vioolschool kent verschillende reguliere(wekelijkse) lesvormen waarop verschillende lestarieven van toepassing zijn. In onderstaand lesgeldoverzicht ziet u de lesduur en de daaraan gekoppelde lesgeldtarieven per maand en per jaar. Het is mogelijk om de lesgelden ook in één keer te betalen aan het begin van het seizoen.

Voor maandelijkse termijnbetalingen ontvangt u iedere maand een factuur. Deze termijnbetalingen lopen vanaf het moment van start van de lessen tot en met de eerstvolgende augustusmaand.

Bij de Zwolse Vioolschool betaalt u alleen voor het aantal lessen dat vooraf met u is afgesproken. Een opzegtermijn is er niet, dat wil zeggen, u betaalt alleen voor de gevolgde lessen tot en met de maand waarin u opzegt (zie lesvoorwaarden voor uitgebreide info).

Kijk bij lesvormen welke les het beste bij uzelf of uw zoon of dochter past.

Tarieven Zwolse Vioolschool

Lesvorm Lesduur Tarief per maand*** Tarief per jaar
Groepsles beginner 30 minuten € 45 € 540
Groepsles 40/50 minuten* € 54 € 647,50
Privéles 20 minuten € 54 € 647,50
Privéles 25 minuten € 61,65 € 740
Privéles 30 minuten € 72,50 € 870
1x per 14 dagen** 30 minuten € 39,50 € 475

Cursussen voor beginners-orkestleden-proeflessen-orientatielessen-losse lessen: zie cursusaanbod

* Groepslessen zijn 40 minuten voor 2 leerlingen samen en 50 minuten voor 3 of 4 leerlingen samen.

** 1 x per 14 dagen gaat uit van minimaal 18 tot maximaal 19 lessen per jaar.

*** Alle tarieven zijn gebaseerd op minimaal 37 lessen per jaar.

Bij iedere inschrijving wordt een individuele afspraak gemaakt. We berekenen de prijs op basis van de volgende bedragen per per afzonderlijke les:

20 minuten: € 17,50

25 minuten: € 20

30 minuten: € 23,50

1×14 dagen: € 25

Per seizoen zijn er 39 lesweken.

Lessen starten in de week waarin 1 september valt tot en met de eerste week van juli.
De 2e week van juli en de maand augustus zijn er geen lessen. De overige vakanties zijn conform de schoolvakanties.

Voorbeeld

U wilt na de kerstvakantie starten met vioolles voor uw zoon/dochter in een privéles van 25 minuten per week. Een afzonderlijke les is € 20 Vanaf januari zijn er tot aan de zomervakantie nog 24 lesweken. Omgerekend betekent het dat deze 24 lessen à € 20 in totaal € 480 zullen gaan kosten. U kunt dan vervolgens kiezen uit een 8-maandelijkse termijnbetaling die loopt tot en met augustus van € 60 per maand of een betaling van € 480 ineens.