Voorjaarsaanbieding – 8 vioollessen voor € 10,- per les!

Vioolles tot aan de zomer
Beginnende vioolleerlingen in de leeftijd van 5 tot 10 jaar krijgen 8 weken lang op de dinsdagmiddag (onder voorbehoud ook op de vrijdagmiddag) elke week vioolles in een klein groepje. Samen met 2 of 3 kinderen krijgt uw zoon/dochter een half uur vioolles aan de Zwolse Vioolschool. Ze hoeven (nog) niets op de viool te kunnen en bovendien zorgt de Zwolse Vioolschool voor een instrument dat ze kunnen meenemen naar huis!

Oriënterend

De leerlingen kunnen voor de zomervakantie op een leuke manier kennis maken met vioolles en spelenderwijs liedjes leren spelen. Allerlei zaken komen aan bod: mooi strijken,naspelen van liedjes, samenspelen, gehoorspelletjes en een begin met noten lezen. Als ze de smaak te pakken krijgen kunnen ze na de zomervakantie starten met het seizoen!

Kosten les / huur viool
De vioollessen kosten alleen in deze aanbieding € 10,- per les. De viool kan gehuurd worden voor € 2,50 per week. U betaalt het totale lesgeld ineens na ontvangst van de factuur in mei.
De lessen incl. viool kosten totaal € 100,-
Wanneer u besluit tussentijds te stoppen kan dat. U betaalt dan alleen het aantal gevolgde lessen
(met een minimum van 3) U krijgt het teveel betaalde lesgeld direct terug.

Waar en hoelaat?

De lessen zijn op de dinsdagmiddag (tussen 16.00 en 17.00) Onder voorbehoud ook op vrijdag tussen 17.00 en 18.00)in de Zwolse Vioolschool. De Zwolse Vioolschool bevindt zich in het mooie historische centrum van Zwolle aan de Papenstraat 2 (net achter de Grote Markt/Wijnhuis)
Kijkt u eens op de site zwolsevioolschool.nl.

Kennismaken
Dinsdagmiddag 26 april tussen 16.00 en 17.00
kunt u kennismaken met de Zwolse Vioolschool aan de Papenstraat 2 . Kopje koffie en limonade staan klaar om samen met uw kind de lesruimte en de wachtkamer eens te bekijken! Meldt u even dat u komt?

Evaluatie Na de 8 weken is er een gesprekje met ouder(s) over enthousiasme / vorderingen

Startdatum De eerste les begint dinsdag 10 mei. De laatste les is 28 juni.

Aanmelden en indeling U kunt u kind telefonisch of per mail aanmelden vóór 5 mei. U ontvangt 6/7 mei bericht of een telefoontje over de indeling.

mail: Stuur een e-mail naar info@zwolsevioolschool.nl of bel: 06 ~ 22407141

Geef een antwoord